Partnerbetingelser

  • 1. Dækningsområde

Distrikt: Danmark
Område: Arbejdsopgaver for private & erhverv

  • 2. Afregning

Afregning for arbejdsopgaver er aftalt til at udgøre 15% ex. moms pr. udført arbejdsopgave formidlet på vegne af HVBT.
Afregning for multi-entreprise opgaver er aftalt til at udgøre 8% ex. moms pr. udført entreprise opgave formidlet på vegne af HVBT.

  • 3. Samarbejde

Aftalen forløber sig fra dags dato. I tilfælde af HVBT ikke har mangel på partnere, kan HÅNDVÆRKEREN blive opkrævet et oprettelsesgebyr på 1.495,- DKK ex. moms. Dette er en engangsbetaling for at få oprettet sin partner profil på hjemmesiden.
Alt korrespondance mellem HVBT og potentielle kunder bliver optaget til formål for træning og kvalitetstjek. HVBT kan I særlige tilfælde, kontakte kunden for at få bekræftet alle oplysninger er korrekte.
HÅNDVÆRKEREN forpligter sig til at sende kopi af alle tilbud til HVBT og holde dem opdateret vedr. arbejdsopgaverne.
HÅNDVÆRKEREN forpligter sig til betaling af aftalt provision i §2. Afregning.  Af det fakturerede beløb for alle udførte arbejdsopgaver og entreprise opgaver formidlet af HVBT.

  • 4. Erhvervelse af ret til udbetaling

HVBT erhverver ret til udbetaling, når arbejdsgiveren har modtaget ordren og ikke uden ugrundet ophold har afvist den.
HVBT har ret til udbetaling af alt salg i området formidlet af HVBT, jfr. § 1, så længe aftalen løber.
HVBT er ligeledes berettiget til udbetaling af ordrer, der er kommet i stand efter aftalens udløb, når ordren kan henføres til HVBT’s arbejde i aftaleperioden.

  • 5. Forfaldstid

Alle arbejdsopgaver afregnes ugentligt, og forfalder til betaling 8 dage efter modtaget faktura.
Alle arbejdsopgaver afregnes 5% af det totale faktureret beløb, ved kundens bekræftelse på ordren, herefter de resterende 10% af det totale faktureret beløb, ved slut betaling fra kunden på arbejdsopgaven.
Alle multi-entreprise opgaver afregnes 2% af det totale faktureret beløb, ved kundens bekræftelse på ordren, herefter de resterende 6% af det totale faktureret beløb, ved slut betaling fra kunden på entreprise opgaven.

  • 6. Opsigelse

Begge parter kan opsige samarbejdet under forløbet øjeblikkeligt.